Vis artikel på:
Følg

Datavalidering - brugere

Når der arbejdes med brugerdata er der på hver bruger angivet nogle værdier der kan have reference til samme eller andre data-tabeller i Acubiz. Derfor er det vigtigt, at datavaliditeten er i orden, ellers vil disse referencer ikke være valide og Acubiz EMS vil ikke fungere efter hensigten. Det kunne være følgende scenarier (dette er ikke en udtømmende liste)

Bruger oprettelse

På alle brugere skal der angives en unik nøgle som brugeren vedligeholdes ud fra.

Logisk test

Findes denne nøgle allerede i Acubiz?

Resultat af logisk test

Ja

Nej

Handling

Brugeren opdateres ved evt. ændringer siden sidste opdatering

Brugeren oprettes i Acubiz som en ny bruger.

 

Angivelse af godkender på bruger.

Denne nøgle er ligeledes referencen for den godkender der angives på den enkelte bruger. Leveres en ugyldig reference vil brugeren blive oprettet uden godkender.

Logisk test

Findes godkender som bruger-record?

Resultat af logisk test

Ja

Nej

Handling

Brugeren får godkender som godkender i Acubiz

Brugeren oprettes/opdateres med [blank] godkender- altså ingen godkender.

 

Angivelse af dimensionsværdier

Hvis der benyttes dimensioner i Acubiz (eks. Afdeling, Kostcenter, projekt osv) kan der i visse tilfælde med fordel angives en default-dimension på de enkelte brugere. Dette kunne være fast afdeling eller kostcenter. Dette er felterne Dim1…Dim9.

Logisk test

Som angivet på brugeren, findes Dim-værdi som dimensions-record i dimensions tabellen?

Resultat af logisk test

Ja

Nej

Handling

Brugeren får dim-værdien som default-værdi i Acubiz

Brugere oprettes/opdateres med [blank] Dim-værdi (altså ingen defaul-værdi) da denne ikke findes.

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk