Vis artikel på:
Følg

Data ind i Acubiz

1) Start 2) Integration af data 3) Implementerings proces
Fuldmagt > Til Acubiz > Fra Acubiz > Forløb > Test > Go-Live >

 

Data til Acubiz

For at Acubiz fungerer korrekt skal der data ind i Acubiz. Det er data som:

  • Bruger data (Leveret af kunde)
  • Dimensionsdata (Leveret af kunde)

Kundens indsatsområder i forbindelse med integration:
Der skal tages stilling til hvilke brugere der skal oprettes i Acubiz. Skal det være manuelt håndteret eller skal der foretages noget automatisk vedligeholdelse – altså levering af brugerdata fra centralt system (evt. HR-system eller lign.). Det samme gælder evt. dimensions data.

Manuel eller automatisk vedligeholdelse:

Uagtet metode af dataintegration skal der data ind i Acubiz - det kan gøres på 2 måder:

  1. Manuel håndtering
    Ved manuel håndtering betyder det, at der manulet skal oprettes og vedligeholdes hhv. brugere og dimensioner direkte i Acubiz. Acubiz har et komplet administrationsmodul til at foretage hhv. oprettelse og ændring af både bruger- og dimensions-data. Dette foregår direkte i Acubiz EMS via en webbrowser og der skal altså ikke installeres noget på virksomhedens PC'ere.
    Kig gerne på vores bruger skabelon dokument: UserData_template.xlsx  Dette kan benyttes til strukturering af jeres brugerdata og samtidig kan Acubiz benytte til første gang upload. 
  2. Automatisk integration
    Hvis der ønskes automatisk integration skal der altså være et eller flere af virksomhedens systemer der kan levere disse data. Acubiz skal have data leveret på en speciel måde og derfor skal der tages en snak med en IT-ressource omkring dette.  

Ved virksomheder på mindre end 50 brugere og evt. få dimensioner kan manuel håndtering bedst betale sig. Ved flere end dette kan en snak om automatisk integration betale sig. Der er også muligt, at foretage en kombination af både manuel håndtering og automatisk integration eks., hvis virksomheden har få brugere men mange projekter der løbende skal opdateres og vedligeholdes (eller omvendt).

NB: Ønskes automatisk håndtering af data (integration), skal kunden sørge for en IT-ressource, der skal med i forløbet. Denne IT-ressource kan være intern (virksomhedens egen) eller ekstern (virksomhedens leverandør) og skal helst kunne stå til rådighed for afklarende spørgsmål i forbindelse med evt. automatisk integration af stamdata.

Allerede i den indledende fase kan kunden orientere denne IT-ressource omkring kravene for denne integration af data til Acubiz (brugere og dimensioner).

Teknisk dokumentation for automatiske integrationer:

Ovenstående information kan fremsendes til IT-ressourcen allerede nu.

Generel dokumentation omkring vores integrationer kan ses på http://www.acubizems.com/teknik

Ud over stamdata (brugere og dimensioner) er der andre områder der skal vedligeholdes i Acubiz. Dette afklares på implementeringsmøderne.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk