Vis artikel på:
Følg

Opret et kontant forskud

Hvis en medarbejder skal på en rejse og ønsker kontante penge med på turen, skal der dette behandles af en medarbejder med FINANS-rollen.

Det er muligt at foretage følgende:

  • Udbetaling af kontante forskud.
  • Returnering af kontante forskud.

Bemærk, at det er individuelt fra firma til firma, om der benyttes kontante forskud til medarbejdere. Hør mere om dette i firmaets finans afdeling.

Medarbejderen kontakter en medarbejder i FINANS for at få et kontant forskud, i en given valuta, med på sin forretningsrejse.

  • Medarbejderen ønsker 500 EUR i kontanter med på rejsen.

Der skal oprettes et kontant forskud i AcubizEMS der danner en forskuds-transaktion som medarbejderen skal afregne. I praksis er et kontant forskud et forskud på medarbejderens løn. Det betyder, at medarbejderen, på afregningstidspunktet, bliver trukket i løn (Afhængig af opsætning i AcubizEMS).

Kontante forskud behandles under FINANS --> DOKUMENTER --> FORSKUD og kræver FINANS-rollen at håndtere.

Opret et kontant forskud:

Når der er udleveret et kontant forskud til medarbejderen skal dette registreres i Acubiz, og efterfølgende i firmaets regnskabssystem (ERP) via en eksport-fil.

Tryk på Opret forskud.

Udfyld forskud-formen med de relevante oplysninger om medarbejder og valuta:

Der skal tages stilling til følgende:

  • Dato for udlevering af forskud (Dags dato er valgt som standard)
  • Valuta type (EUR, DKK, USD o.s.v.)
  • Valuta beløb
  • Valuta kurs
  • Medarbejder der skal have forskudet

Når alt er udfyldt, trykkes på Gem og Luk.

Forskuddet ligger nu i listen med oprettede forskud. I Forskud - menuen kan der vælges følgende oversigter for at vise de forskud der er foretaget ud fra hvilket sted i flowet det befinder sig.

Igangværende. Val/Medarb
Igangværende forskud kan sorteres efter Valuta pr. medarbejder således, at oversigten grupperes efter VALUTA først og derefter MEDARBEJDER

Igangværende. Medarb/Val
Igangværende forskud kan sorteres efter Medarbejder pr. valuta således, at oversigten grupperes efter MEDARBEJDER først og derefter VALUTA

Forreg. ej afreg.: Val/Medarb
Oversigt der viser forskud der er Forregistrerede i økonomisystemet men ikke er afregnet af medarbejderen grupperet efter VALUTA og derefter MEDARBEJDER.

 

Afregnede: Medarb/Valuta.
Oversigt der viser de forskud der er afregnet fra medarbejderen side.

Oprettelse af returforskud:

Processen for et returforskud der indleveres af medarbejderen er det samme som forskud - benyt knappen Opret retur forskud

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk