Vis artikel på:
Følg

Opret kategorier til registrering

I AcubizEMS arbejdes der med såkaldte kategorier som medarbejderne kan tids-registrere på. Der kan oprettes få eller mange kategorier, som hver især er konfigureret forskelligt.

Hver kategori kan opdeles i følgende områder:

 • Registrering af timer
 • Registrering af dage
 • ... med eller uden balance kontrol

Oprettelse af ny kategori - Gå til: ADMIN --> TIME og klik på Opret kategori

For at oprette en kategori, skal der tages stilling til følgende indstillinger:

 • Aktiv:
  Vælger om den enkelte kategori skal være tilgængelig for medarbejderen.
 • Sorteringsnøgle:
  Angiv en numerisk værdi for den sorteringsrækkefølge kategorien skal vises for medarbejderen. 0 er øverst.
 • Kategorinavn:
  Kagegorinavnet er det navn som medarbejderen ser i TIME app'en.
 • Forklaring påkrævet
  Angiv Ja eller Nej om brugeren skal angive en forklarende tekst ved registrering på denne kategori.
 • Ordre
  Her angives om registreringen på kategorien skal være i timer eller dage
 • Datofelter vises på formular
  Der kan angives om der skal vises datofelter ved registrering. Der kan angives enten et enkelt datofelt eller både en start- og slut dato.
 • Anvend budget dokumenter
  Skal der anvendes et budget til den aktuelle kategori, skal der yderligere oprettes budgetdokumenter under FINANS --> TIME
 • Anvend balance sporing
  Hvis kategorien skal anvende balance sporing.

Dimensionsopsætning:
Af de allerede oprettede dimensioner som medarbejderne registrerer i forbindelse med rejseafregninger, kan der ligeledes angives om der er specifikke dimensioner der skal angives på kategorier.

 • Synlig
  Markerer om den enkelte dimension skal være synlig ved registrering
 • Redigerbar
  Vælg om der på den enkelte dimension skal være mulighed for, at medarbejdern kan ændre værdierne.
 • Obligatorisk
  Her kan der angives om udfyldelse af dimensionen er påkrævet for medarbejderen ved registrering.

Eksport opsætning:
Når der registreres på denne kategori skal der tages stilling til eksport filens indhold:

 • Anvend i løneksport
  Skal registreringerne, på denne kategori, med på en løneksport til senere behandling/registrering.
 • Lønkode
  For at kunne differentiere registreringerne på de forskellige kategorier fra hinanden, skal der angives en lønkode, som kommer med i løneksporten.

Flowkontrol:
Når en medarbejder foretager en registrering, kan man via denne opsætning styre hvad der skal ske med registreringen når den er afsendt fra App'en på smartphonen.

 • Anvend godkender workflow
  Hvis registreringer i denne kategori skal direkte fra medarbejderen til FINANS vælges Nej. Hvis registreringerne skal igennem net normale godkender workflow, vælges Ja.
 • Standard status
  Via denne indstilling kan der vælges hvad der skal ske med registreringerne så snart de er afsendt fra TIME App'en fra mobiltelefonen.
  Ubehandlede: Alle registreringer lander i medarbejderens ubehandlede område, og skal manuelt fremsendes til godkendelse.
  Klarmeldt: Alle registreringer foretaget på mobiltelefonen sendes direkte til godkendelse hos medarbejderens godkender.

Når alle elementer er taget stilling til, tryk på Gem.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk