Følg

FTP - mappe struktur

Når der skal aktiveres automatiske eksporter og importer fra Acubiz vil eksportfilerne blive lagt i specifikke mapper på Acubiz FTP-server. Her kan de således afhentes efter behov.

Eksporter fra Acubiz:
Acubiz danner automatiske filer hver dag kl. 16:00 CET, og hver fil får et unikt filnavn. Bliver filerne ikke hentet dagligt, vil der således ligge x-antal filer, i den enkelte mappe, der er automatisk eksporteret. 

Eksport mappe struktur:

Eksporttype Mappenavn
Kontante forskud \FromAcubiz\AdvancePrereg\
Hensættelser (E-transaktioner) \FromAcubiz\EtransPrereg\
Afregnede omkostninger \FromAcubiz\Costs\
Månedsfaktura (E-transaktioner) \FromAcubiz\EtransInvoices\
Lønfil* \FromAcubiz\Salary\
Billeder/kvitteringer (JPG/PDF) \FromAcubiz\Files\

* Normalt foretages der ikke automatisk eksport af lønfilen. Dette gøres manuelt.

Afhængig af konfigurationen af Acubiz kan det variere hvilke filer der foretages eksport af og dermed hvilke der benyttes.

Importer til Acubiz:
Hvis der skal foretages automatiske import af følgende data, skal nedenstående mappestruktur benyttes: 

Import mappe struktur:

Importtype Mappenavn
Bruger stamdata \ToAcubiz\Users\Import\
Dimensions oplysninger (værdier) \ToAcubiz\Dimensions\Import\

Når indlæsning (import) er færdig, lægges den importerede fil i Imported mappen (Dette sørger Acubiz for).

System importer til Acubiz:
Acubiz benytter følgende mapper til systemmæssige indlæsninger af E-transaktioner. Disse skal ikke benyttes af eksterne.

Importtype Mappenavn
E-transaktioner (system) \Etransactions\[**leverandør**]

[**Leverandør**] mappen kan variere afhængig af leverandør.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk