Vis artikel på:
Følg

Opret rejseafregning

For at benytte rejseafregnings funktionen i Acubiz skal denne funktion aktiveres. Kontakt Acubiz for information om dette.

Opret en rejseafregning:

De transaktioner du ønsker på en rejseafregning skal vælges fra din forside. Klik som nedenstående viser:

CreateExpenseReport_MyActions_DA.png

Så åbnes en liste med de transaktioner der kan vælges. Klik på ikonerne på de transaktioner der skal på en rejseafregning:

CreateExpenseReport_Choose_Enclosures_DA.png

Klik i øverste højre hjørne på de 3 prikker for at få valgmulighederne frem, for de valgte transaktionerm og vælg Opret rejseafregning:

CreateExpenseReport_CreateExpenseReport_DA.png

Nu oprettes en rejseafregning med de 3 valgte transaktioner:

CreateExpenseReport_Save_or_Submit_DA.png

Nu vælger du om den skal gemmes eller fremsendes til godkendelse.

Slet en rejseafregning

Har du oprettet en rejseafregning du ønsker at slette, gøres det således:

Klik på den rejseafregning du vil slette (vist nedenfor)

ExpenseReport_Dashboard_View_DA.png

Når du åbner rejseafregningen klikkes på skraldespanden i øverste højre hjørne:

ExpenseReport_Delete_DA.png

NB: Hvis rejseafregningen indeholder bilag når du sletter, vil disse bilagt blive lagt tilbage i din oversigt - bilagene bliver altså ikke slettet.

Bemærk, at der er et øvre maksimum på antallet af vedhæftede bilag på samme rejseafregning på 50 bilag. Det anbefales dog at lave rejseafregninger med færre bilag for overblikkets skyld.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk