Automatisk vedligeholdelse af Dimensioner

Vedligeholdelse af stamdata er en tung proces som så vidt muligt skal begrænses til et minimum – dels for at spare tid og dels for at sikre at så korrekte data som muligt. Vedligeholdelse af dimensioner i Acubiz EMS kan foregå enten direkte i Acubiz EMS (via WEB) eller via import af dimensioner fra kundens fødesystemer (ERP eller lignende systemer)